Služby

 • Inšpekcia - nezávislý pohľad odborníka, energetická certifikácia, termovízna diagnostika, akustické meranie

 • Znalecký posudok - odborný posudok znalca z odboru stavebníctva pre financujúcu banku

 • Odhad trhovej hodnoty - analýza trhu s odhadom aktuálnej trhovej hodnoty 
 • Rekonštrukcia - rekonštrukcia bytov a bytový dizajn 
 • Poradenstvo v investovaní - finančná analýza a rentabilita investície 
 • Sprostredkovanie predaja a prenájmu - realitná činnosť
 • Právny a katastrálny servis - príprava kúpnych a nájomných zmlúv, zmeny v katastri nehnuteľností
 • Výkup a oddlženie - bezpečný a rýchly výkup, vysporiadanie dlhov, dočasný nájom a spätný predaj
 • Získavanie financovania - vybavenie najvhodnejšieho spôsobu financovania
 • Marketing - propagácia inzertné portály a sociálne siete, 3D sken, Matteport, foto/video 
 • Manažment a správa - prevádzka a údržba 
 • Development - analýza zamýšľaného projektu pre developerov